RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA EN SAN JUAN DE ERGOIEN

SanJuanErgoien

Amorebieta-Etxanoko Udalak Ergoiengo San Juanen ur hornidura sarea berritzeko lanak hasi ditu

 • Depositu handiago eta eraginkorrago bat jarriko da, eta banaketa sarea aldatuko da, baita hoditeria, kutxatilak, bentosak, hustubideak, … .
 • 000 euroko inbertsio bat egingo da eta hiru hilabeteren buruan lanak amaituta egotea aurreikusten da.

 

Amorebieta-Etxanoko Udalak Ergoiengo San Juan auzoko ur hornidura berritzeko lanak hasi ditu.

Gaur egungo ur hornidurarako auzoan dagoen lurpeko depositu zaharra erabiltzen da eta honek kloraziorako  eskuzko sistema bat dauka.Banaketa kutxatila deposituarekin lotzen duen hodi bat dago, banaketa sarearen bidez, inguruko etxebizitzak hornitzeko, eta baita San Juango ermita eta inguruko iturri bat ere.

Lan hauei esker, edukiera handiagoa eta efizientzia gehiago duen depositu bat jarriko da, eta egun dagoen sarera lotuko da.Gainera, banaketa sarearen zati handi bat berrituko da, hoditeria, kutxatilak, bentosak, hustubideak eta sistemaren funtzionamendu egokirako beharrezko elementu guztiak.

Depositu berria sarera bi puntutan lotuko da, bat betetzeko eta bestea auzoko hornidurarako.Depositu berri honen hornidura elektrikoa eguzki-xaflen bidez egingo da. Baso bi izango ditu, eta horrek hobetu egingo du irteerako uraren uhertasuna. Kloraziorako sistema automatiko bat ere izango du, eta San Juango ur araztegiarekin komunikatzeko sistema bat, deposituaren parametroak une oro kontrolatu ahal izateko.

130.000 euroko inbertsio bat egingo da eta hiru hilabeteren buruan lanak amaituta egotea aurreikusten da.


El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano inicia las obras para renovar la red de abastecimiento de agua en San Juan de Ergoien

 • Se instalará un depósito de mayor tamaño y eficiencia, y se cambiará la red de distribución, incluyendo tuberías, arquetas, ventosas, desagües, etc.
 • Los trabajos cuentan con una inversión de 130.000 euros y se prevé su finalización en el plazo aproximado de tres meses.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano inicia las obras para la renovación del abastecimiento de agua en el barrio de San Juan de Ergoien.

Actualmente, se abastece de agua a través del depósito antiguo enterrado ubicado en el barrio, que dispone de un sistema manual de cloración. Existe una tubería que conecta la arqueta de reparto con el depósito, para abastecer, a través de la red de distribución, a las viviendas del entorno, así como a la ermita de San Juan y a una fuente cercana.

A través de esta actuación, se instalará un depósito de mayor capacidad y eficiencia, que se conectará a la red existente. Además, se renovará gran parte de la red de distribución, incluyendo tuberías, arquetas, ventosas, desagües y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

El nuevo depósito se conectará a la red en dos puntos, uno para el llenado y otro para el suministro al barrio. Este nuevo depósito, cuyo suministro eléctrico se realizará mediante placas solares, dispondrá de dos vasos, lo que mejorará la turbidez a la salida, así como un sistema automático de cloración, y un sistema de comunicación con la ETAP de San Juan, con objeto de controlar los parámetros del depósito en tiempo real.

Los trabajos cuentan con una inversión de 130.000 euros y se prevé su finalización en el plazo aproximado de tres meses.

 

JORNADAS – VIVENCIAS DE LA PANDEMIA

1592553568035

Jardunaldia – Pandemiako bizipenak

Zornotzako M8 Plataformak eta Zornotzako Elkatasun Sareak elkarlanean, pandemia honen bizipenen inguruko mahainguruak antolatu dituzte.
Ekainaren 23, 24, 25 eta 26ean ospatuko dira, arratsaldeko 18:00etn, herriko plazan.
Egun bakoitzean kolektibo desberdinek hartuko dute parte.

Jornada – Vivencias de Pandemia

En colaboración con la Plataforma M8 de Zornotza y la Red Elkatasun de Amorebieta, se han organizado mesas redondas sobre las vivencias de esta pandemia.

Se celebrarán los días 23, 24, 25 y 26 de junio, a las 18:00 horas, en la plaza del pueblo.
Cada día participarán diferentes colectivos.

 JORNADAS  VIVENCIAS DE LA PANDEMIA

PISCINAS DE GANE ABIERTAS DESDE EL1 DE JULIO

AmorebietaEtxanoGANE

Zornotzarrek Ganeko igerilekuetara joateko aukera izango dute uztailaren 1etik aurrera

 • Ordutegia astelehenetik ostiralera hau izango da: 10:00etatik 15:00etara eta 16:00etatik 21:00etara. Larunbat, igande eta jaiegunetan ordubete arinago itxiko da.
 • Erabiltzaileek, bakoitzak bere musukoa erabili beharko du, eta desinfektatzeko gela egongo da instalazioetan. Halaber, segurtasun distantzia gorde beharko da une oro.
 • Aforoa kontrolatzeko pertsonak kontatzeko sistema bat egongo da, eta instalazioen eguneroko desinfekzioa areagotu egingo da.

 

Amorebieta-Etxanoko Udalak Ganeko igerileku irekiak zabalduko ditu uztailaren 1ean, asteazkena. Segurtasun neurri zorrotzekin egingo du erabiltzaile guztien osasuna bermatzeko.

Instalazioek ordutegi berria izango dute, eta bi txanda egongo dira. Astelehenetik ostiralera, goizeko txanda 10:00etatik 15:00etara izango da, eta arratsaldeko txanda 16:00etatik 21:00etara.Larunbat, igande eta jaiegunetan ordubete arinago itxiko da, 20:00etan.

Gainera, igeri egiteko ordu tarte batzuk ere egongo dira: astelehenetik ostiralera 10:00etatik 11:00etara eta 20:00etatik 21:00etara, eta asteburuetan goizeko lehen orduan.Kale bi edo hiru gordeko dira horretarako, une horretan dagoen aforoaren arabera.

Neurri soziosanitarioei dagokienez, ireki aurretik Udalak instalazioak goitik behera desinfektatuko ditu, eta denboraldi guztian eguneroko garbiketa eta desinfekzioa areagotu egingo da.  Bestalde, erabiltzaileek bakoitzak bere musukoa ekarri beharko dute, eta desinfektatzeko gela bertan egongo da.

Gainera, instalazioetara sartzeko gaur egun dauden tornuak kendu egingo dira.Haien ordez, sartzeko eta irteteko noranzkoak, lurrean jarriko diren seinaleen bidez adieraziko dira, eta manpara bat jarriko da bereizteko.Helburua ukipen elementuak ekiditea da, eta segurtasun distantzia gorde ahal izatea erraztea, baldintza hau nahitaezkoa baita une oro, eta bete ahal izateko seinaleak jarrita egongo dira lurrean.

Aforoa osasun arauek ezarritakora mugatuko da, eta instalazioetara zein igerileku barrura sartzen den jende kopurua zenbatzeko sistema batekin kontrolatuko da.Libre dauden plazak zenbat diren edozein momentutan jakin ahal izango da, horretarako jarri den sistema informatikoari esker. Informazio hori edozeinek ikusi ahal izango du udalaren web orrian (www.amorebieta-etxano.eus), eta 94 6850914 telefonoan edo aurrez aurre ere kontsultatu daiteke.

Aldagela eta dutxen erabilerari dagokionez, indarrean dagoen osasun araudiak ezarritakoa bete beharko da aforoari eta erabilera eta garbiketa baldintzei dagokienez.

Eguzkia berdegunean bakarrik hartu ahal izango da, eta pilotalekua eta tenis pista zarratuta egongo dira, baita aldageletako terrazak ere.Halaber, taldeen arteko distantzia gorde beharko da eta objektu pertsonal guztiak segurtasun perimetroaren barruan egon beharko dira, gainontzeko erabiltzaileekin kontaktua ekidinez.

Denboraldia irailaren 15era arte luzatuko da, betiere osasun eta segurtasun berme guztiekin erabiltzeko aukera ematen badute inguruabarrek, bai langileentzat eta baita erabiltzaileentzat ere.  Helburu honekin Amorebieta-Etxanoko Udalak dei egiten du ezarritako neurriak bete eta instalazioak modu arduratsuan erabiltzeko.

 

Las y los zornotzarras podrán disfrutar de las piscinas de Gane a partir del 1 de julio

 • El horario será de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00. Los sábados, domingos y festivos cerrarán una hora antes.
 • Las personas usuarias deberán hacer uso de mascarilla propia y del gel desinfectante que habrá en las instalaciones, así como mantener la distancia de seguridad en todo momento.
 • El aforo se controlará mediante un sistema de conteo de personas y se intensificará la desinfección diaria de las instalaciones.

 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano abrirá las piscinas descubiertas de Gane el miércoles, 1 de julio. Lo hará con estrictas medidas de seguridad para garantizar la salud de todas las personas usuarias.

Las instalaciones contarán con un nuevo horario de apertura, en el que se han estipulado dos turnos. De lunes a viernes, el turno de mañana será de 10:00 horas a 15:00 horas y el turno de tarde de 16:00 horas a 21:00 horas. Los sábados, domingos y festivos cerrarán una hora antes, a las 20:00 horas.

Además, dentro de las piscinas, también habrá horario para la práctica de natación: de lunes a viernes de 10:00 horas a 11:00 horas y de 20:00 horas a 21:00 horas, y los fines de semana a primera hora de la mañana. Se habilitarán entre dos y tres calles, en función del aforo que haya en cada momento.

En cuanto a las medidas socio-sanitarias, los días previos a la apertura el Ayuntamiento procederá a la desinfección exhaustiva de las instalaciones, cuya limpieza y desinfección diaria de intensificará durante toda la temporada. Por su parte, las personas usuarias deberán acceder haciendo uso de mascarilla propia, así como del gel desinfectante que se pondrá a su disposición.

Además, se eliminarán los tornos de acceso a las instalaciones. En su lugar, los sentidos de entrada y de salida se indicarán mediante señalética en el suelo y se separarán por una mampara. El objetivo es evitar elementos de contacto y facilitar el mantenimiento de la distancia de seguridad, requisito imprescindible en todo momento para cuyo cumplimiento también habrá señalética específica en el suelo.

El aforo se limitará según lo establecido por la norma sanitaria y se controlará a través de un sistema de conteo de personas que acceden tanto a las instalaciones como al interior de la piscina. El número de plazas libres en cada momento será difundido mediante sistema informático habilitado al efecto, que podrá ser consultado por cualquier persona interesada en la página web del ayuntamiento www.amorebieta-etxano.eusen el teléfono 946850914 o de manera presencial.

Para la utilización de los vestuarios y duchas se contemplará lo establecido en la normativa sanitaria en vigor en lo referente a su aforo y condiciones de uso y limpieza.

El área destinada a tomar el sol se limitará al espacio verde, precintando las zonas de frontón y pista de tenis, así como las terrazas de vestuarios. Asimismo, se mantendrá la distancia entre grupos y todos los objetos personales deberán permanecer dentro del perímetro de seguridad, evitando contacto con el resto de las personas usuarias.

La temporada se prolongará hasta el 15 de septiembre, siempre que las circunstancias permitan poder continuar disfrutando de las piscinas con total garantía de salud y seguridad tanto para las personas trabajadoras como usuarias. Con este objetivo, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano hace un llamamiento a respetar las medidas establecidas y a hacer un uso responsable de las instalaciones.

 

Certamen de pintura Enrike Renteria-2020

IMG_0798

Certamen de pintura Enrike Renteria-2020

La situación generada por la COVID-19 ha supuesto un cambio en la planificación de eventos culturales. Y la SACZ «La Coral» no es ajena a esta situación.

El certamen de pintura Enrike Renteria no se celebrará. Ni en su modalidad de «Pintura al aire libre», ni en la modalidad de «Zintzilik».

Sin embargo, no nos resignamos a que nuestro pueblo quede huérfano de toda actividad cultural.

Por este motivo hemos rehecho el formato del certamen.

 

La SACZ ha encargado a tres artistas locales la elaboración de tres Zintzilik que se colocarán en el Zelaieta Zentroa.

A estos Zintzilik queremos que les acompañen en los balcones de la localidad el máximo posible de Zintzilik de ediciones anteriores.

 

Con el fin de llegar al máximo número de vecinos la SACZ ha habilitado la dirección de correo sacz.zintzilik@gmail.com y número de whatsapp 616 474 994 para que todos aquellos que lo deseen soliciten un Zintzilik.

 

Deberán remitir sus datos de contacto antes del 28 de junio.

 

Se les indicará la hora en la que, entre el 29 de junio y el 3 de julio, deberán pasar por los locales de la SACZ a recoger el Zintzilik para colocarlo en su balcón.

 

Os animamos a tomar parte !

 

IMG 0792 Certamen de pintura Enrike Renteria 2020

 

SUSPENSIÓN DE TODAS LAS FIESTAS

UDAL_BERRIA foto

Amorebieta-Etxanoko Udalak jai guztiak bertan behera uztea erabaki du

 • Erabakia alderdi politiko guztiek babestu dute, segurtasun eta osasun publikoari lehentasuna emanez, eta herritarrekiko erantzukizunez jokatuz.
 • Udalak ahal duen guztia egingo du neurri honek eragingo dien profesionalek izango dituzten galerak konpentsatzeko, eta jaietako ekintzak antolatzen dituzten elkarteekin lankidetzan aritzeko.

Amorebieta-Etxanoko Udalak jaiak bertan behera uztea erabaki du. Horien artean daude San Juan suak, auzoetako jaiak, Karmengo jaiak eta Santanatxu. Egungo egoeraren ondorioz, eta hauetan jendetza pilatzen delako, ezinezkoa da osasun eta segurtasun publikoko berme guztiekin egitea.

Erabakia aho batez hartu da, Udalean ordezkaritza duten alderdi politiko guztien babesarekin, eta herritarrekiko erantzukizunez jokatuz.

Andoni Agirrebeitiak, Amorebieta-Etxanoko alkateak, adierazi du erabaki zaila dela eta azken ordura arte erabakia hartzeko zain egon direla, gauzak nola doazen ikusi arte: «Badakigu neurri gogorra dela eta onartzeko zaila, baina egoerari aurre egiteko behar dugun erabakia da, eta zornotzar guztien eta udako jaiez gozatzera gure herrira etortzen diren asko eta askoren osasunari lehentasuna ematen dion erabakia da.»

Horrela, Amorebieta-Etxanoko Udalak egungo osasun eta ekonomia larrialdiari lehentasun osoa ematen dio, baina aldi berean ahal duen guztia egingo du neurri honek eragingo dien profesionalek izango dituzten galerak konpentsatzeko. Halaber, Udala jaiak antolatzen dituzten elkarte guztiekin harremanetan jarriko da, bestelako aukera batzuk eman ahal izateko, eta beraien jardunarekin jarraituko dutela bermatzeko.

Aipatu diren elkarte eta profesional batzuek, Amorebieta-Etxanoko beste kolektibo batzuekin batera, uztailaren 15etik 27ra antolatuko den online programazioan parte hartuko dute, herriko jaiak aitzakia hartuta. Gainera, herritarrei dei egiten zaie jaietako zapiak dituztenek jar ditzaten beraien balkoi eta leihoetan, modu sinbolikoan.


El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano acuerda la suspensión de todas las fiestas

 • La decisión ha sido respaldada por todos los grupos políticos, priorizando la seguridad y salud públicas, en un ejercicio de responsabilidad hacia la ciudadanía zornotzarra.
 • El Ayuntamiento hará todo lo posible por compensar las pérdidas de las y los profesionales a los que la medida afecte y por colaborar con las asociaciones organizadoras de actos festivos afectadas.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha acordado la suspensión de las celebraciones de fiestas, incluyendo las de la fogata de San Juan, las de los barrios, así como las de los Cármenes y Santanatxu. Como consecuencia de las circunstancias actuales y debido a los actos multitudinarios que las componen, no es posible su celebración con total garantía de salud y seguridad públicas.

La decisión ha sido tomada por unanimidad, con el respaldo de todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento, en un ejercicio de responsabilidad hacia el conjunto de la ciudadanía zornotzarra.

El Alcalde de Amorebieta-Etxano, Andoni Agirrebeitia, ha señalado que se trata de una difícil decisión cuya adopción se ha alargado hasta última hora a la espera de ver cómo se desarrollaban los acontecimientos: “Somos conscientes de que es una medida drástica y difícil de asimilar; pero también es una decisión a la altura de las circunstancias, que vuelve a poner en primera línea la salud de todas las y los zornotzarras y de las muchísimas personas que cada año se acercan a nuestro municipio a disfrutar de las festividades de verano”.

De esta manera, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano continúa dando prioridad absoluta a la atención de la actual emergencia sanitaria y económica, al tiempo que hará todo lo posible por compensar las pérdidas de las y los profesionales a los que la medida afecte. Asimismo, el Consistorio contactará también con todas las asociaciones que participan en la organización de estos actos festivos, para poder plantear alternativas y asegurar la continuidad de la labor de cada una de ellas.

Algunas de esas asociaciones y profesionales participarán junto a diversos colectivos de Amorebieta-Etxano en la programación online que recuperará el espíritu de las fiestas del 15 al 27 de julio. Además, se hace un llamamiento a la ciudadanía para que las personas que dispongan de pañuelos de fiestas, los instalen durante esos días en sus balcones y ventanas de manera simbólica.

 

www.amorebieta.eus