Category: Blog

PISCINAS DE GANE ABIERTAS DESDE EL1 DE JULIO

AmorebietaEtxanoGANE

Zornotzarrek Ganeko igerilekuetara joateko aukera izango dute uztailaren 1etik aurrera

 • Ordutegia astelehenetik ostiralera hau izango da: 10:00etatik 15:00etara eta 16:00etatik 21:00etara. Larunbat, igande eta jaiegunetan ordubete arinago itxiko da.
 • Erabiltzaileek, bakoitzak bere musukoa erabili beharko du, eta desinfektatzeko gela egongo da instalazioetan. Halaber, segurtasun distantzia gorde beharko da une oro.
 • Aforoa kontrolatzeko pertsonak kontatzeko sistema bat egongo da, eta instalazioen eguneroko desinfekzioa areagotu egingo da.

 

Amorebieta-Etxanoko Udalak Ganeko igerileku irekiak zabalduko ditu uztailaren 1ean, asteazkena. Segurtasun neurri zorrotzekin egingo du erabiltzaile guztien osasuna bermatzeko.

Instalazioek ordutegi berria izango dute, eta bi txanda egongo dira. Astelehenetik ostiralera, goizeko txanda 10:00etatik 15:00etara izango da, eta arratsaldeko txanda 16:00etatik 21:00etara.Larunbat, igande eta jaiegunetan ordubete arinago itxiko da, 20:00etan.

Gainera, igeri egiteko ordu tarte batzuk ere egongo dira: astelehenetik ostiralera 10:00etatik 11:00etara eta 20:00etatik 21:00etara, eta asteburuetan goizeko lehen orduan.Kale bi edo hiru gordeko dira horretarako, une horretan dagoen aforoaren arabera.

Neurri soziosanitarioei dagokienez, ireki aurretik Udalak instalazioak goitik behera desinfektatuko ditu, eta denboraldi guztian eguneroko garbiketa eta desinfekzioa areagotu egingo da.  Bestalde, erabiltzaileek bakoitzak bere musukoa ekarri beharko dute, eta desinfektatzeko gela bertan egongo da.

Gainera, instalazioetara sartzeko gaur egun dauden tornuak kendu egingo dira.Haien ordez, sartzeko eta irteteko noranzkoak, lurrean jarriko diren seinaleen bidez adieraziko dira, eta manpara bat jarriko da bereizteko.Helburua ukipen elementuak ekiditea da, eta segurtasun distantzia gorde ahal izatea erraztea, baldintza hau nahitaezkoa baita une oro, eta bete ahal izateko seinaleak jarrita egongo dira lurrean.

Aforoa osasun arauek ezarritakora mugatuko da, eta instalazioetara zein igerileku barrura sartzen den jende kopurua zenbatzeko sistema batekin kontrolatuko da.Libre dauden plazak zenbat diren edozein momentutan jakin ahal izango da, horretarako jarri den sistema informatikoari esker. Informazio hori edozeinek ikusi ahal izango du udalaren web orrian (www.amorebieta-etxano.eus), eta 94 6850914 telefonoan edo aurrez aurre ere kontsultatu daiteke.

Aldagela eta dutxen erabilerari dagokionez, indarrean dagoen osasun araudiak ezarritakoa bete beharko da aforoari eta erabilera eta garbiketa baldintzei dagokienez.

Eguzkia berdegunean bakarrik hartu ahal izango da, eta pilotalekua eta tenis pista zarratuta egongo dira, baita aldageletako terrazak ere.Halaber, taldeen arteko distantzia gorde beharko da eta objektu pertsonal guztiak segurtasun perimetroaren barruan egon beharko dira, gainontzeko erabiltzaileekin kontaktua ekidinez.

Denboraldia irailaren 15era arte luzatuko da, betiere osasun eta segurtasun berme guztiekin erabiltzeko aukera ematen badute inguruabarrek, bai langileentzat eta baita erabiltzaileentzat ere.  Helburu honekin Amorebieta-Etxanoko Udalak dei egiten du ezarritako neurriak bete eta instalazioak modu arduratsuan erabiltzeko.

 

Las y los zornotzarras podrán disfrutar de las piscinas de Gane a partir del 1 de julio

 • El horario será de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00. Los sábados, domingos y festivos cerrarán una hora antes.
 • Las personas usuarias deberán hacer uso de mascarilla propia y del gel desinfectante que habrá en las instalaciones, así como mantener la distancia de seguridad en todo momento.
 • El aforo se controlará mediante un sistema de conteo de personas y se intensificará la desinfección diaria de las instalaciones.

 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano abrirá las piscinas descubiertas de Gane el miércoles, 1 de julio. Lo hará con estrictas medidas de seguridad para garantizar la salud de todas las personas usuarias.

Las instalaciones contarán con un nuevo horario de apertura, en el que se han estipulado dos turnos. De lunes a viernes, el turno de mañana será de 10:00 horas a 15:00 horas y el turno de tarde de 16:00 horas a 21:00 horas. Los sábados, domingos y festivos cerrarán una hora antes, a las 20:00 horas.

Además, dentro de las piscinas, también habrá horario para la práctica de natación: de lunes a viernes de 10:00 horas a 11:00 horas y de 20:00 horas a 21:00 horas, y los fines de semana a primera hora de la mañana. Se habilitarán entre dos y tres calles, en función del aforo que haya en cada momento.

En cuanto a las medidas socio-sanitarias, los días previos a la apertura el Ayuntamiento procederá a la desinfección exhaustiva de las instalaciones, cuya limpieza y desinfección diaria de intensificará durante toda la temporada. Por su parte, las personas usuarias deberán acceder haciendo uso de mascarilla propia, así como del gel desinfectante que se pondrá a su disposición.

Además, se eliminarán los tornos de acceso a las instalaciones. En su lugar, los sentidos de entrada y de salida se indicarán mediante señalética en el suelo y se separarán por una mampara. El objetivo es evitar elementos de contacto y facilitar el mantenimiento de la distancia de seguridad, requisito imprescindible en todo momento para cuyo cumplimiento también habrá señalética específica en el suelo.

El aforo se limitará según lo establecido por la norma sanitaria y se controlará a través de un sistema de conteo de personas que acceden tanto a las instalaciones como al interior de la piscina. El número de plazas libres en cada momento será difundido mediante sistema informático habilitado al efecto, que podrá ser consultado por cualquier persona interesada en la página web del ayuntamiento www.amorebieta-etxano.eusen el teléfono 946850914 o de manera presencial.

Para la utilización de los vestuarios y duchas se contemplará lo establecido en la normativa sanitaria en vigor en lo referente a su aforo y condiciones de uso y limpieza.

El área destinada a tomar el sol se limitará al espacio verde, precintando las zonas de frontón y pista de tenis, así como las terrazas de vestuarios. Asimismo, se mantendrá la distancia entre grupos y todos los objetos personales deberán permanecer dentro del perímetro de seguridad, evitando contacto con el resto de las personas usuarias.

La temporada se prolongará hasta el 15 de septiembre, siempre que las circunstancias permitan poder continuar disfrutando de las piscinas con total garantía de salud y seguridad tanto para las personas trabajadoras como usuarias. Con este objetivo, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano hace un llamamiento a respetar las medidas establecidas y a hacer un uso responsable de las instalaciones.

 

Certamen de pintura Enrike Renteria-2020

IMG_0798

Certamen de pintura Enrike Renteria-2020

La situación generada por la COVID-19 ha supuesto un cambio en la planificación de eventos culturales. Y la SACZ «La Coral» no es ajena a esta situación.

El certamen de pintura Enrike Renteria no se celebrará. Ni en su modalidad de «Pintura al aire libre», ni en la modalidad de «Zintzilik».

Sin embargo, no nos resignamos a que nuestro pueblo quede huérfano de toda actividad cultural.

Por este motivo hemos rehecho el formato del certamen.

 

La SACZ ha encargado a tres artistas locales la elaboración de tres Zintzilik que se colocarán en el Zelaieta Zentroa.

A estos Zintzilik queremos que les acompañen en los balcones de la localidad el máximo posible de Zintzilik de ediciones anteriores.

 

Con el fin de llegar al máximo número de vecinos la SACZ ha habilitado la dirección de correo sacz.zintzilik@gmail.com y número de whatsapp 616 474 994 para que todos aquellos que lo deseen soliciten un Zintzilik.

 

Deberán remitir sus datos de contacto antes del 28 de junio.

 

Se les indicará la hora en la que, entre el 29 de junio y el 3 de julio, deberán pasar por los locales de la SACZ a recoger el Zintzilik para colocarlo en su balcón.

 

Os animamos a tomar parte !

 

IMG 0792 Certamen de pintura Enrike Renteria 2020

 

SUSPENSIÓN DE TODAS LAS FIESTAS

UDAL_BERRIA foto

Amorebieta-Etxanoko Udalak jai guztiak bertan behera uztea erabaki du

 • Erabakia alderdi politiko guztiek babestu dute, segurtasun eta osasun publikoari lehentasuna emanez, eta herritarrekiko erantzukizunez jokatuz.
 • Udalak ahal duen guztia egingo du neurri honek eragingo dien profesionalek izango dituzten galerak konpentsatzeko, eta jaietako ekintzak antolatzen dituzten elkarteekin lankidetzan aritzeko.

Amorebieta-Etxanoko Udalak jaiak bertan behera uztea erabaki du. Horien artean daude San Juan suak, auzoetako jaiak, Karmengo jaiak eta Santanatxu. Egungo egoeraren ondorioz, eta hauetan jendetza pilatzen delako, ezinezkoa da osasun eta segurtasun publikoko berme guztiekin egitea.

Erabakia aho batez hartu da, Udalean ordezkaritza duten alderdi politiko guztien babesarekin, eta herritarrekiko erantzukizunez jokatuz.

Andoni Agirrebeitiak, Amorebieta-Etxanoko alkateak, adierazi du erabaki zaila dela eta azken ordura arte erabakia hartzeko zain egon direla, gauzak nola doazen ikusi arte: «Badakigu neurri gogorra dela eta onartzeko zaila, baina egoerari aurre egiteko behar dugun erabakia da, eta zornotzar guztien eta udako jaiez gozatzera gure herrira etortzen diren asko eta askoren osasunari lehentasuna ematen dion erabakia da.»

Horrela, Amorebieta-Etxanoko Udalak egungo osasun eta ekonomia larrialdiari lehentasun osoa ematen dio, baina aldi berean ahal duen guztia egingo du neurri honek eragingo dien profesionalek izango dituzten galerak konpentsatzeko. Halaber, Udala jaiak antolatzen dituzten elkarte guztiekin harremanetan jarriko da, bestelako aukera batzuk eman ahal izateko, eta beraien jardunarekin jarraituko dutela bermatzeko.

Aipatu diren elkarte eta profesional batzuek, Amorebieta-Etxanoko beste kolektibo batzuekin batera, uztailaren 15etik 27ra antolatuko den online programazioan parte hartuko dute, herriko jaiak aitzakia hartuta. Gainera, herritarrei dei egiten zaie jaietako zapiak dituztenek jar ditzaten beraien balkoi eta leihoetan, modu sinbolikoan.


El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano acuerda la suspensión de todas las fiestas

 • La decisión ha sido respaldada por todos los grupos políticos, priorizando la seguridad y salud públicas, en un ejercicio de responsabilidad hacia la ciudadanía zornotzarra.
 • El Ayuntamiento hará todo lo posible por compensar las pérdidas de las y los profesionales a los que la medida afecte y por colaborar con las asociaciones organizadoras de actos festivos afectadas.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha acordado la suspensión de las celebraciones de fiestas, incluyendo las de la fogata de San Juan, las de los barrios, así como las de los Cármenes y Santanatxu. Como consecuencia de las circunstancias actuales y debido a los actos multitudinarios que las componen, no es posible su celebración con total garantía de salud y seguridad públicas.

La decisión ha sido tomada por unanimidad, con el respaldo de todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento, en un ejercicio de responsabilidad hacia el conjunto de la ciudadanía zornotzarra.

El Alcalde de Amorebieta-Etxano, Andoni Agirrebeitia, ha señalado que se trata de una difícil decisión cuya adopción se ha alargado hasta última hora a la espera de ver cómo se desarrollaban los acontecimientos: “Somos conscientes de que es una medida drástica y difícil de asimilar; pero también es una decisión a la altura de las circunstancias, que vuelve a poner en primera línea la salud de todas las y los zornotzarras y de las muchísimas personas que cada año se acercan a nuestro municipio a disfrutar de las festividades de verano”.

De esta manera, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano continúa dando prioridad absoluta a la atención de la actual emergencia sanitaria y económica, al tiempo que hará todo lo posible por compensar las pérdidas de las y los profesionales a los que la medida afecte. Asimismo, el Consistorio contactará también con todas las asociaciones que participan en la organización de estos actos festivos, para poder plantear alternativas y asegurar la continuidad de la labor de cada una de ellas.

Algunas de esas asociaciones y profesionales participarán junto a diversos colectivos de Amorebieta-Etxano en la programación online que recuperará el espíritu de las fiestas del 15 al 27 de julio. Además, se hace un llamamiento a la ciudadanía para que las personas que dispongan de pañuelos de fiestas, los instalen durante esos días en sus balcones y ventanas de manera simbólica.

 

www.amorebieta.eus

AMOREBONO – 2ª CAMPAÑA

image

Amorebonobigarren kanpaina uda aurretik hasiko da, parekorik ez duen inbertsio batekin

 • Amorebieta-Etxanoko Udalak 285.000 euro inbertituko ditu oraingoan (20.000 lehenengo edizioan), herriko negozioek osasun eta ekonomia larrialdiarengatik bizi duten egoera zaila arintzeko.
 • Uda hastear dagoen honetan, 57.000 bono salgai jarriko dira.Kanpaina abendura arte luzatuko da eta milioi bat euro baino gehiagoko eragin ekonomikoa izango duela aurreikusten da.
 • Gaurtik aurrera Amorebieta-Etxanoko negozio guztiek izena eman ahal izango dute, beraien jarduera edozein delarik ere.

Amorebieta-Etxanoko Udalak herriko kontsumoa suspertzeko sekula egin den kanpainarik handiena martxan jarri du, milioi bat euro baino gehiagoko eragin ekonomikoa izango duena.  Amorebono 2020uda aurretik dator eta 285.000 euroko inbertsio batekin egingo du. Iazko edizioarekin alderatzen badugu, %1.325 gehiago.

Inbertsioa polito handitzeaz gain, Udalak kanpainaren iraupena luzatu du. Horrela, Amorebonoren bigarren edizioa uda aurretik hasiko da eta abendura arte luzatuko da, herriko negozioek COVID-19ak eragindako osasun eta ekonomia larrialdiarengatik bizi duten egoera zaila arintzen laguntzeko

Zehazki, 57.000 bono jarriko dira salgai, 2019an baino 30 aldiz bono gehiago, orduan 2.000 bono atera baitziren.

Parte hartu nahi duten negozioek gaurtik aurrera izena eman ahal izango dute. Horretarako, izena emateko orria eskatu beharko dute posta elektronikoz sustapena@amorebieta.eushelbidean edo aurrez aurre, Amorebieta-Etxanoko Udaleko Herritarrentzako Arreta Zerbitzuak horretarako prestatuko duen bulegoan (Urbano Larruzea kaleko bulego teknikoaren etxabeak), astelehenetik ostiralera 07:30etik 15:00etara.

Kanpaina honetan parte hartzeko aukera izango dute merkatariek, ostalaritzak eta lehenego sektoreak, eta baita parte hartu nahi duten Amorebieta-Etxanoko negozio guztiek, jarduera edozein delarik ere, 10 langile baino gehiago ez badituzte.

Datozen egunetan, aurrekaririk ez duen kanpaina honen berri emango zaie Amorebieta-Etxanoko herritar guztiei. 20 euroko balioa duten bonoak erosi ahal izango dira eta 2020ko abenduaren 15era arte trukatu ahal izango dira. Kontsumitzaileek 15 euro ordainduko dituzte bonoko eta gainontzeko 5 euroak Amorebieta-Etxanoko Udalak ordainduko ditu.

Amorebono 2020kanpainaren bidez, Amorebieta-Etxanoko Udalak herriko sare ekonomikoa sostengatzeko bere konpromisoa agertu du berriro ere.


La segunda campaña de Amorebono comenzará antes de verano con una inversión sin precedentes

 • El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano invertirá 285.000 euros frente a los 20.000 de la primera edición, para paliar la difícil situación que atraviesan los negocios zornotzarras debido a la emergencia sanitaria y económica.
 • Coincidiendo con la llegada del verano se pondrán a la venta 57.000 bonos. La campaña se prolongará hasta diciembre y se espera un impacto económico superior al millón de euros.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano lanza una campaña de dinamización del consumo local. ‘Amorebono 2020’ llega antes de verano y lo hace con una inversión de 285.000 euros, un 1.325% más respecto a los 20.000 euros de la pasada edición.

Además de aumentar considerablemente la inversión, el Ayuntamiento también ha incrementado la duración de la campaña. Así, la segunda edición de Amorebono se adelantará al verano y se prolongará hasta diciembre, para contribuir a paliar la difícil situación que atraviesan los negocios zornotzarras como consecuencia de la emergencia sanitaria y económica provocada por el COVID-19.

Concretamente, se pondrán a la venta 57.000 bonos, una cantidad casi 30 veces superior a la de 2019, cuando salieron a la venta 2.000 bonos.

Los negocios interesados en participar, podrán apuntarse a partir de hoy solicitando la hoja de inscripción vía email en sustapena@amorebieta.euso presencialmente en la oficina que el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano habilitará al efecto (bajos de la oficina técnica ubicada en la calle Urbano Larruzea) de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas.

La campaña está abierta tanto al comercio, la hostelería y el primer sector, como a todos los negocios de Amorebieta-Etxano que deseen participar, independientemente de su actividad, si bien su plantilla no podrá ser superior a 10 personas.

En los próximos días, se informará a las vecinas y vecinos de Amorebieta-Etxano de todos los detalles de esta campaña sin precedentes, en la que se podrán adquirir bonos por valor de 20 euros que podrán canjear hasta el 15 de diciembre de 2020. Las y los consumidores abonarán 15 euros por bono y los 5 restantes los aportará el Ayuntamiento zornotzarra.

A través de la campaña ‘Amorebono 2020’, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano vuelve a demostrar el compromiso con el sostenimiento del tejido económico del municipio.

 

EXPOSICIÓN VIRTUAL ‘Open Itinera FIG Bilbao’

OpenItinera

Goraka ari den grafikoari buruzko “Open Itinera FIG Bilbao” erakusketa birtuala ikusgai Zelaieta Zentroan

Amorebieta-Etxanoko Zelaieta Zentroak goraka doan grafikoari buruzko “Open Itinera FIG Bilbao” erakusketa birtuala inauguratu du. Erakusketa Amorebieta-Etxanoko zentro honen online erakusketa gelan ikusgai egongo da eta estatuko eta nazioarteko 31 artista emergenteren lanak bilduko ditu, Paper gaineko Grabatu eta Artearen Nazioarteko Jaialdiak sustatzen duen Open Portfolio lehiaketan aukeratuak.

Erakusketa ibiltari bat da, eta honen helburua arte garaikidea sustatzea da, bereziki grabatua, eta Bizkaian honen zabalkundea egin, hainbat herritako erakusketa gela eta kultur etxeen bidez.  Erakusketa orain Amorebieta-Etxanoko Zelaieta Zentroan egongo da, eta hain zuzen ere ekainean, hilabete osoan, ondoko loturan ikusi ahal izango da:  https://www.ametx.eus/es/servicios/zelaieta/salas-de-exposiciones/exposicion-online

FIG Bilbao herritarrei hurbiltzen zaie modu didaktiko eta pertsonalizatuan, erakusketarekin batera lehiaketako zuzendariaren, David Arteagagoitiaren, bisita gidatu batekin. Honek, erakusketan dauden lanak oinarri hartuta, ibilbide bat egingo du, sortzaile hauen lana hobeto ezagutzeko.  Ekimen honetan erakusketako hainbat artistek ere parte hartzen dute, eta bideo laburrak bidali dituzte, beraien tailerretan nola lan egiten duten azalduz. Hain zuzen ere hori da Víctor Ríosek egin duena: bideo didaktiko bat prestatu du grabatuaren oinarrizko teknikak azalduz.

Open Itinerak ondokoen lanak biltzen ditu:Alba Lorente (Zaragoza), Alejandro Pérez Clotilde (Granada), Andrea Alonso (Kantabria), Beata Filipowicz (Polonia), Carlos Ramírez Zorromono (Errioxa), Celia Márquez Guerrero (Mallorca), Claudio Lorenzo (Durango), Concha Ruesga (Huesca), Dorota Ziółkowska (Polonia), Elena Carrasco (Cuenca), Irati Torre (Bilbo), Isabel Carralero (Madril), Jakub Honetschläger (Txekia), Jesús Mateo Brea (Cáceres), Juanjo Ortubia (Bizkaia), Julia R. Gallego (Madril), Lorenzo Davitti (Italia), Lucía Moya (Castelló), Maite Pinto (Bilbo), Manuel Prados Ledantes (León), Manuel Solís (Mexiko), María Luisa Estrada (Mexiko), Martha Muñoz Aristizabal (Mexiko),  Ming yi Chou (Taiwan), Omer Zaballa (Bilbo), Paula Huarte (Nafarroa), Radoslav Kirilov (Bulgaria), Raquel Serrano (Huelva), Sofía Neves (Portugal), Triana Parera (Mexiko) eta Víctor Ríos (Mexiko).


El Centro Zelaieta acoge la exposición virtual ‘Open Itinera FIG Bilbao’ dedicada a la gráfica emergente

El Centro Zelaieta de Amorebieta-Etxano ha inaugurado la exposición virtual ‘Open Itinera FIG Bilbao’, dedicada a la gráfica emergente. La muestra, disponible en la sala de exposiciones online, reúne las obras de 31 artistas emergentes nacionales e internacionales, seleccionados en el certamen Open Portfolio que impulsa FIG Bilbao, el Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel.

Se trata de una exposición itinerante cuyo objetivo es promover el arte contemporáneo, en especial el grabado, así como fomentar su difusión en Bizkaia a través de salas de exposiciones y centros culturales de diferentes municipios. La muestra estará disponible durante todo el mes de junio en el siguiente enlace: https://www.ametx.eus/es/servicios/zelaieta/salas-de-exposiciones/exposicion-online

FIG Bilbao se acerca al público de una forma didáctica y personalizada, con una visita guiada del director del certamen, David Arteagoitia, que realizará un recorrido a través de las obras expuestas para conocer mejor el trabajo de las y los creadores. La iniciativa cuenta también con la participación de artistas presentes en la exposición que han enviado vídeos cortos en los que aparecen trabajando en sus respectivos talleres, como el de Víctor Ríos, que ha elaborado un vídeo didáctico en el que se explican las técnicas básicas del grabado.

‘Open Itinera’ acoge el trabajo de: Alba Lorente (Zaragoza), Alejandro Pérez Clotilde (Granada), Andrea Alonso (Cantabria), Beata Filipowicz (Polonia), Carlos Ramírez Zorromono(La Rioja), Celia Márquez Guerrero (Mallorca), Claudio Lorenzo (Durango), Concha Ruesga (Huesca), Dorota Ziółkowska (Polonia), Elena Carrasco (Cuenca), Irati Torre (Bilbao), Isabel Carralero (Madrid), Jakub Honetschläger (Rep. Checa), Jesús Mateo Brea (Cáceres), Juanjo Ortubia (Bizkaia), Julia R. Gallego (Madrid), Lorenzo Davitti (Italia), Lucía Moya (Castellón), Maite Pinto (Bilbao), Manuel Prados Ledantes (León), Manuel Solís (México), María Luisa Estrada (México), Martha Muñoz Aristizabal (México),  Ming yi Chou (Taiwán),Omer Zaballa (Bilbao), Paula Huarte (Navarra), Radoslav Kirilov (Bulgaria), Raquel Serrano (Huelva), Sofía Neves (Portugal), Triana Parera (México) y Víctor Ríos (México).